Par kompāniju

SIA „Vakcīna" ir dibināta 2001.gada 26. jūnijā, LR UR piešķirtais vienotais reģistrācijas numurs 40003551465. 2001.gada 8. augustā SIA „Vakcīna" saņēma licenci zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai). Ar 2004.gadu SIA „Vakcīna" ir reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu sarakstā LR VID ar kodu LV 40003551465.

SIA „Vakcīna" tika dibināta ar mērķi sniegt Latvijas tirgū specifisku pakalpojumu – vakcīnu piegādi medicīnas iestādēm (ģimenes ārstu praksēm, veselības centriem, aptiekām, slimnīcām u.t.t.).

Iepriekš gūtā darbinieku pieredze Latvijas zāļu lieltirgotavās izkristalizēja principus uz kuriem balstās SIA „Vakcīna" darbs:

  • Ciešs kontakts ar klientiem, kuri ar gadiem mainās minimāli.
  • Pārstāvju-izvadātāju reģionālais izvietojums Latvijā.
  • Maksimāla klienta vēlmju apmierināšana.
  • Aukstuma ķēdes nodrošināšana un kontrole.
  • Visu pārstāvju-izvadātāju pieejamība un mobilitāte 24 stundas diennaktī.
  • Elastīga un diversificēta pieeja klientu apkalpošanā (piegādes, cenas, atlaides, kredītpolitika).
  • Tehniskais aprīkojums.

 

Klienti Rīgā un Rīgas rajonā tiek nodrošināti ar pasūtīto vakcīnu piegādi 12 stundu laikā, citur Latvijā 1-2 dienu laikā.